Actualiteit

Nieuwe machine aangekocht!

Welkom op onze website!VCA Logo

BVBA VHL TECHNICS sprl is een bedrijf, opgericht sedert 2004 door Johan Vanhulle, dat gespecialiseerd is in:

1. Het uitvoeren van horizontaal gestuurde boringen voor het plaatsen van wachtbuizen of drukrioleringen.
VHL TECHNICS sprl realiseert het plaatsen van nutsleidingen zonder bovengrondse hinder met gestuurde boringen. Daarvoor beschikken we over:
1) twee boorploegen bestaande uit:

  • boormeester en machinist/HDPE lasser
  • boornavigator
  • vrachtwagens

2) ondersteunende graafploeg

2. Koperlaswerken
Waarmee bedoeld wordt dat oude of nieuwe telefoniekabels, opgebouwd uit koperen geleiders, verbonden worden in het netwerk van Belgacom en waarop eventueel ook aftakkingen op gebeuren, bijvoorbeeld voor klantaansluitingen.

3. Nevenaktiviteit
HDPE laswerken, zijnde het aaneenlassen van HDPE buizen met electrolasmoffen of spiegel lassen.

Uw project kunnen wij afwerken van A tot Z, waarmee bedoeld wordt:

  • maken van een voorstudie en risico - analyse
  • aanvragen van de plannen van de bestaande nutsleidingen
  • aanvragen van de nodige toelatingen en vergunning voor het plaatsen van signalisatie
  • het uivoeren van alle grond en herbestratingswerken voor het maken van de boorputten
  • het uitvoeren van de gestuurde boring en het lassen van de HDPE buizen
  • het plaatsen van de leidingen door de wachtbuizen (geplaatst met de gestuurde boring) en het uitvoeren van alle grond - en herbestratingswerken voor het plaatsen van de leidingen aansluitend op de boring
  • uitvoeren van eventuele druktesten en het callibreren van de geplaatste buizen